Fundacja Twórczość i Dokumentacja

Fundacja „Twórczość i dokumentacja” została utworzona przez Stefana Żuchowskiego i Marię Poszwińską.

Celem Fundacji jest:

• dokumentowanie wartościowych zjawisk społeczno – kulturalnych, artystycznych, interesujących osobowości,

• inicjowanie i wspieranie projektów artystycznych i społeczno – kulturalnych,

• realizacje artystyczne przede wszystkim z zakresu plastyki i filmu,

• przedsięwzięcia edukacyjne – popularyzacja sztuki i kultury,

• animacja kulturalna, inicjatywy kulturotwórcze,

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

• profilaktyka zdrowotna.

Fundacja „Twórczość i dokumentacja” jest fundacją rodzinną. Została założona w celu pozyskiwania środków na projekty, głównie filmowe i artystyczne realizowane prywatnie przez fundatorów od ponad 30 lat.

Filmy dokumentalne i działania artystyczne odbywały się wyłącznie dzięki osobistemu zaangażowaniu fundatorów w finansowanie swoich projektów artystycznych. Wiele realizacji powstało wyłącznie z środków własnych, kilka dzięki bardzo skromnym dotacjom.

Fundatorzy aktywnie działają twórczo realizując obszerne dokumentacje filmowe poświęcone muzyce ludowej, filmy o muzyce współczesnej, muzykoterapii i psychoonkologii, a także form terapii poprzez sztukę.
Systematycznie kontynuowana jest dokumentacja filmowa i fotograficzna związana z tematem odnowy i rekonstrukcji polskich ludowych tradycji muzycznych oraz realizacja bloga “Transmisja tradycji” i facebookowej strony informacyjno-popularyzatorskiej o tej samej nazwie poświęconych dziedzictwu muzyki ludowej.
Fundatorzy rozpoczęli produkcję filmów artystyczno-dokumentalnych o polskich muzykach współczesnych:

– Muzyczny teatr idei – o twórczości zespołu muzycznego Kawalerowie Błotni, w skład którego wchodzą wybitni artyści współczesnej sceny muzycznej: Jerzy Kornowicz, Krzysztof Knittel, Tadeusz Wielecki, Mieczysław Litwiński, Tadeusz Sudnik, Ryszard Latecki. Produkcja uzyskała wsparcie finansowe Funduszu Promocji ZAIKS. Rok produkcji 2016.
– “Tadeusz Sudnik. Studio dźwięków niemożliwych” – film o muzyku, kompozytorze i realizatorze dźwięku ” – wsparcie finansowe ZAIKS. Rok produkcji 2018
 

Na stałe z fundacją współpracują:

prof. dr hab. Tomasz Samosionek – autor zdjęć i montażu

Tadeusz Sudnik – muzyka i opracowanie dźwięku

Leszek Wesołowski – zdjęcia

Olga Żuchowska – zdjęcia i realizacja blogów

Od 2006 roku fundatorzy współpracują z Federacją Stowarzyszeń Amazonki, a od 2010 r. z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, dla których realizowali filmy szkoleniowo-terapeutyczne rozpowszechnione w środowisku lekarzy, terapeutów i pacjentów onkologicznych oraz rozprowadzane przez polskie kluby Amazonek i organizacje partnerskie w całej Polsce: „Rak piersi – rehabilitacja w leczeniu” oraz „Wizualizacja terapeutyczna: Wewnętrzna moc”, “Muzykoterapia – zdrowienie przez sztukę” – część I i II – projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.w organizacjach onkologicznych skupionych w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Fundacja Twórczość i Dokumentacja planuje:
• popularyzację muzyki tradycyjnej.
• kontynuację dokumentacji archiwum muzyki tradycyjnej Transmisja tradycji, Mistrzowie i uczniowie,
• dokumentacje monograficzne twórców ludowych. Dokumentacje młodych muzykantów, kontynuatorów tradycji,
• kontynuację produkcji filmów dokumentalnych o muzykach i kompozytorach współczesnej sceny muzycznej,
• kontynuację zdjęć do filmu o psychoonkologii “Wewnętrzna podróż”

• realizację tomiku wierszy Anny Poszwińskiej – wsparcie finansowe ZAIKS – 2018
• współpracę z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych: planujemy szereg działań arteterapii i towarzyszących im filmów dokumentalnych przeznaczonych dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin.Maria Poszwińska

https://zuchowska.wixsite.com/portfolio
https://transmisjatradycji.blogspot.com/
http://stefanzuchowski-tworczosc.blogspot.com/
http://poszwinska-tworczosc.blogspot.com/
https://fundacja-tid.wixsite.com/onkoprzestrzen