Plener malarski

PLENER MALARSKI / 14-18 sierpnia 2020

Dom Plenerowy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Dłużewie

Autorami wystawionych kompozycji jest 15 osób w różny sposób dotkniętych problemem onkologicznym i trzech terapeutów. Większość z nich po raz pierwszy używała pędzla i farb od czasów szkoły podstawowej

Prace zrealizowane pod kierunkiem artysty malarza i pedagoga Stefana Żuchowskiego w trakcie pleneru zorganizowanego w dniach 14-18 sierpnia 2020 roku w Domu Plenerowym warszawskiej ASP w Dłużewie są wyłącznie efektem tego czterodniowego spotkania. Zrealizowano cztery malarskie kompozycje o charakterze rozwojowo-terapeutycznym z natury oraz wyobraźni w technice akrylowej na formatach 70 cm x 50 cm.

Celem warsztatu malarskiego poprowadzonego przez Stefana Żuchowskiego było zainspirowanie uczestników do podjęcia nowych twórczych aktywności wspomagających pracę nad poprawieniem samopoczucia fizycznego i psychicznego, otwarcia na wizualny aspekt codzienności i wyrobienia estetycznej wrażliwości. Na plenerze zrealizowano trzy tematy:

    • motyw światła i cienia realizowany z obserwacji przypałacowego parku,

    • optymalną kompozycję malarską z wyobraźni o relaksacyjnym wyrazie,

    • kompozycję wyrażającą siebie lub temat ulubionego” ogrodu”

Plenerowi malarskiemu towarzyszył warsztat muzykoterapeutyczny poprowadzony przez dr Elżbietę Galińską W trakcie tego warsztatu powstało wiele rysunków o terapeutycznym charakterze oraz jedno malarskie zadanie „Równowaga” uwzględnione na tej wystawie. Cennym dopełnieniem pleneru był warsztat mindfulness, trening uważności poprowadzony przez dr Jolantę Berezowską oraz zajęcia ruchowe zaproponowane przez trenerkę slow joggingu Edytę Dawiskibę. Wszystkie cztery warsztaty dotykały zagadnienia rozwoju świadomości tu i teraz, wrażliwości na aspekty bycia i odczuwania bieżącej chwili, jej aspektów emocjonalnych i wizualnych, sprzyjając pogłębieniu stanów kreacyjnych.