Spotkania Onkoprzestrzeni Kreatywnej

Projekt Marii Poszwińskiej Onkoprzestrzeń Kreatywna realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Twórczość i Dokumentacja oraz z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Onkoprzestrzeń kreatywna skierowana jest do pacjentów i ich bliskich, zarówno ludzi młodych, dorosłych, jak i seniorów, osób niepełnosprawnych, a także do terapeutów i lekarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Zapraszamy środowiska medyczne.

Inspirujemy do przyjmowania aktywnej i twórczej postawy pozwalającej na przekierowanie negatywnych emocji związanych z chorobą w pozytywne działania kreatywne w różnych obszarach życia,

Wskazujemy na uzdrawiającą rolę kreatywności i samorozwoju poprzez różne formy zajęciowe (rysunek, malarstwo, rzeźba, choreoterapia, taniec tradycyjny, emisja głosu, fotografia, film, a także warsztaty języka angielskiego).

Chcemy budzić świadomość i uczyć, że aktywna postawa wobec życia może nas wspierać w trudnych chwilach, pomagać powrócić do normalnego życia, dawać nadzieję na przyszłość i otwarcie się na świat.

Chcemy promować nowe rozumienie zdrowienia i nowe kreatywne postawy wobec choroby, aby słowo „rak” nie kojarzyło się z wyrokiem śmierci i wycofaniem z wszelkiej społecznej i kreatywnej aktywności.

Chcemy dawać wsparcie przywracające nadzieję i chęć życia, które polega na kreowaniu zdrowych myśli i przekonań wspartych twórczością i zabawą, ruchem, relaksem i zaspokojeniem psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb pacjenta i jego rodziny. Wierzymy, że wyjście naprzeciw lękom, bezradności, poczuciu przygnębienia czy osamotnienia niewątpliwie zmobilizuje układ odpornościowy i wzmocni efekt leczenia medycznego.

Za nami są:

 • warsztaty plastyczne: rysunku, malarstwa i rzeźby z gliny, zakończone wystawą prac,
 • kurs języka angielskiego dla przedstawicieli organizacji onkologicznych, słownictwo poświęcone zwiedzaniu, podróżom, hobby i zdrowiu,
 • warsztaty choreoterapii i tańca tradycyjnego, zakończone potańcówką,

Przed nami są:

 • warsztaty relaksacyjne i ograniczające stres, trening mindfulness oraz warsztaty emisji głosu
 • warsztaty języka filmowego i fototerapii zakończone wystawą zrealizowanych prac

Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w Sierakowie niedaleko Poznania,
ale również w Warszawie przewidzieliśmy inspiracyjne spotkania z gośćmi oraz projekcje filmowe.
Wszystko filmujemy, więc konieczne jest aby Uczestnicy wyrazili zgodę na nagrywanie,
występ w filmie oraz publikowanie tych materiałów w przestrzeni internetowej.
Relacje filmowe z warsztatów będą dostępne także na YouTube, Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz stronach www realizatorów.

Szukaj nas w „Głosie Pacjenta Onkologicznego” wydawanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych.

Na zakończenie projektu niespodzianka: film dokumentalny „Onkoprzestrzeń kreatywna”.
Film będzie wielopłaszczyznową, subiektywną wypowiedzią artystyczną stanowiącą inspirację dla pacjentów do przyjmowania postaw nacechowanych nadzieją i wolą życia, pozytywnego myślenia i aktywnego udziału w procesie zdrowienia. Nadrzędną ideą filmu ma być wsparcie osób dotkniętych rakiem, wskazanie skutecznych metod radzenia sobie z chorobą, głównie w zakresie kreatywności i wybranych technik ograniczających stres.

Film rozprowadzany będzie przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych trafi do pacjentów, ich rodzin i bliskich, a także do środowiska psychoonkologicznego.

Choroba jest momentem zatrzymania, czasem przewartościowań, weryfikacji, w tym również naszych relacji z bliskimi. W tym trudnym dla nas czasie potrzebujemy jak nigdy miłości, czułości i przyjaźni. Onkoprzestrzeń kreatywna uczy nas jak osoby chore, a przede wszystkim ich bliscy, współmałżonkowie i dzieci mogą korzystać  z  życia rodzinnego i towarzyskiego,  jak pomimo lęku mogą wpierać własne potrzeby i marzenia, ze szczególną troską o poprawę komfortu emocjonalnego, który wpływa na zdrowie i lepszą jakość życia.  Buduje w nas nadzieję i dodaje energii, jest też milowym krokiem w przełamywaniu negatywnego przekazu, jaki towarzyszy chorobie nowotworowej.

Misja

Widzimy człowieka, a nie jego chorobę. Nie tylko leki leczą, leczą też marzenia, intymne, serdeczne relacje i ciepłe, czułe uczucia, przyjaźń, wsparcie i obecność innych. Pomimo choroby można funkcjonować dobrze, godnie i wesoło! Kładziemy nacisk na relacje pomiędzy chorym a otoczeniem – jego rodziną i przyjaciółmi.

Cele

 • Popularyzacja kreatywnego i innowacyjnego programu rehabilitacji psychicznej osób chorych i ich bliskich poprzez nagranie i rozpowszechnianie filmu.
 • Wzmacnianie potencjału ludzi chorych na raka, rozwój ich aktywności i współpracy

 • Wzrost wiedzy rodziny i otoczenia pacjentów onkologicznych w zakresie wsparcia psychoonkologicznego.  Wspieranie aktywnych form integracji społecznej i kontaktu z rodziną – spotkania uwzględniają udział przedstawicieli różnych pokoleń. Dostarczenie możliwości nawiązania nowych znajomości oraz integracji międzypokoleniowej.

 • Podniesienie świadomości onkologicznej i psychoonkologicznej chorych, ich rodzin i bliskiego otoczenia. Stwarzanie warunków do poprawienia kondycji psychofizycznej, do rozwijania aktywności twórczej i do rozbudzania kreatywnej postawy do życia. Inicjatywa, w którą mogą zaangażować się osoby chore, zagrożone chorobą, ich rodziny i znajomi, a także osoby niepełnosprawne, seniorzy i ludzie młodzi, wskazująca jak osoby chore mogą w sposób aktywny i atrakcyjny organizować sobie wolny czas

 • Pogłębienie samooceny, zaufania względem siebie i organizacji publicznych

 • Zwiększenie poczucia sprawczości wobec trudnych sytuacji życiowych i zdrowotnych, zwiększenie i wzmocnienie wiary w siebie, wzrost pewności siebie, docenienie własnej osoby

 • Popularyzacja kultury, muzyki, tańca i sztuki, pielęgnowanie tożsamości kulturowej.

 • Zapewnienie równych szans dla osób dotkniętych chorobą nowotworową, szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną

 • Wskazywanie na nietypowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i psychoonkologii

 • Zachęcanie organizacji pacjenckich i środowisk medycznych związanych z onkologią do promowania i  włączania różnych form arteterapii i technik ograniczających stres do rehabilitacji psychoonkologicznej. 

Cele psychoterapeutyczne

 • wentyl dla patogennych emocji negatywnych, często stłumionych (choroba jest zazwyczaj ukrywana), co nasila proces somatyzacji, czyli obciążenia emocjami ciała, które ponosi koszty

 • poprawa nastroju (przeciwdziałanie depresji), relaksacja, rozluźnienie, przeżycie bliskości i ciepła

 • muzyka, taniec, śpiew, rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, film i inne formy kreatywności mogą być nauką komunikacji emocjonalnej, empatii, więzi, a także koncentracji uwagi i wewnętrznej organizacji

 • stymulacja i rozwój kreatywności. Arteterapia „steruje” rytmami biologicznymi oraz nastrojem i emocjami, może poszerzać zasoby własne pacjenta, otwierać nową perspektywę, nowe spojrzenie na siebie i własne życie i nadawać mu nowy sens (być może utracony uprzednio).