Onkoprzestrzeń kreatywna w Radomsku

29 sierpnia 2020 / godz. 14.00 / Miejski Dom Kultury w Radomsku / ul. Brzeźnicka 5

Wystawa prac uczestników  pleneru Onkoprzestrzeni Kreatywnej projekcja filmu Onkoprzestrzeń Kreatywna

W ramach kontynuacji eksperymentu filmowo-warsztatowego zawitaliśmy do społeczności Radomska z wystawą prac pacjentów, filmem Onkoprzestrzeń Kreatywna i spotkaniem z twórcami projektu.
Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.
Naszym celem jest dotarcie do wszystkich, którzy zmagają się z chorobą, często w poczuciu osamotnienia i porażki, bez wiedzy o istnieniu organizacji pacjenckich, sposobów twórczej
aktywizacji i możliwości dbania o kondycję psychofizyczną w trakcie leczenia. Liczba takich osób, zwłaszcza poza wielkimi ośrodkami miejskimi, jest ogromna i niestety stale rośnie.

Onkoprzestrzeń Kreatywna w Radomsku:
• wystawa prac malarskich uczestników warsztatów „Onkoprzestrzeń Kreatywna,
• film Onkoprzestrzeń Kreatywna i Spotkania z Onkoprzestrzenią Kreatywną online,
• spotkanie z autorami projektu Onkoprzestrzeń Kreatywna;

Zapraszamy osoby dotknięte chorobą nowotworową w Radomsku i regionie, bliskich i członków ich rodzin oraz wszystkie osoby, które chcą działać na rzecz poprawy jakości życia ludzi chorujących, zarówno ludzi młodych, dorosłych jak i seniorów.
Szczególnie chcemy zachęcić tych mieszkańców Radomska, którzy  mają trudniejszy dostęp do pomocy medycznej, psychologicznej i terapeutycznej. Taki budujący przykład może wzmocnić motywację i aktywność własną, a także dać bardziej optymistyczną wizję rezultatów terapii.

Wystawę prac uczestników warsztatów „Onkoprzestrzeń Kreatywna” będzie można oglądać przez cały wrzesień. Udział w Onkoprzestrzeni Kreatywnej w Radomsku jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.