O projekcie

Projekt Marii Poszwińskiej Onkoprzestrzeń Kreatywna realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Twórczość i Dokumentacja oraz z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Onkoprzestrzeń kreatywna skierowana jest do pacjentów i ich bliskich, zarówno ludzi młodych, dorosłych, jak i seniorów, osób niepełnosprawnych, a także do terapeutów i lekarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Zapraszamy środowiska medyczne.

Inspirujemy do przyjmowania aktywnej i twórczej postawy pozwalającej na przekierowanie negatywnych emocji związanych z chorobą w pozytywne działania kreatywne w różnych obszarach życia,

Wskazujemy na uzdrawiającą rolę kreatywności i samorozwoju poprzez różne formy zajęciowe (rysunek, malarstwo, rzeźba, choreoterapia, taniec tradycyjny, emisja głosu, fotografia, film, a także warsztaty języka angielskiego).

Chcemy budzić świadomość i uczyć, że aktywna postawa wobec życia może nas wspierać w trudnych chwilach, pomagać powrócić do normalnego życia, dawać nadzieję na przyszłość i otwarcie się na świat.

Chcemy promować nowe rozumienie zdrowienia i nowe kreatywne postawy wobec choroby, aby słowo „rak” nie kojarzyło się z wyrokiem śmierci i wycofaniem z wszelkiej społecznej i kreatywnej aktywności.

Chcemy dawać wsparcie przywracające nadzieję i chęć życia, które polega na kreowaniu zdrowych myśli i przekonań wspartych twórczością i zabawą, ruchem, relaksem i zaspokojeniem psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb pacjenta i jego rodziny. Wierzymy, że wyjście naprzeciw lękom, bezradności, poczuciu przygnębienia czy osamotnienia niewątpliwie zmobilizuje układ odpornościowy i wzmocni efekt leczenia medycznego.

Za nami są:

warsztaty plastyczne: rysunku, malarstwa i rzeźby z gliny, zakończone wystawą prac,

kurs języka angielskiego dla przedstawicieli organizacji onkologicznych, słownictwo poświęcone zwiedzaniu, podróżom, hobby i zdrowiu,

warsztaty choreoterapii i tańca tradycyjnego, zakończone potańcówką,

Przed nami są:

warsztaty relaksacyjne i ograniczające stres, trening mindfulness oraz warsztaty emisji głosu

warsztaty języka filmowego i fototerapii zakończone wystawą zrealizowanych prac.

Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w Sierakowie niedaleko Poznania,

ale również w Warszawie przewidzieliśmy inspiracyjne spotkania z gośćmi oraz projekcje filmowe.

Wszystko filmujemy, więc konieczne jest aby Uczestnicy wyrazili zgodę na nagrywanie,

występ w filmie oraz publikowanie tych materiałów w przestrzeni internetowej.

Relacje filmowe z warsztatów będą dostępne także na YouTube, Facebooku, Twitterze, Instagramie

oraz stronach www realizatorów.

​​Szukaj nas w „Głosie Pacjenta Onkologicznego” wydawanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych.

​Na zakończenie projektu niespodzianka: film dokumentalny „Onkoprzestrzeń kreatywna”.

Film będzie wielopłaszczyznową, subiektywną wypowiedzią artystyczną stanowiącą inspirację dla pacjentów do przyjmowania postaw nacechowanych nadzieją i wolą życia, pozytywnego myślenia i aktywnego udziału w procesie zdrowienia. Nadrzędną ideą filmu ma być wsparcie osób dotkniętych rakiem, wskazanie skutecznych metod radzenia sobie z chorobą, głównie w zakresie kreatywności i wybranych technik ograniczających stres.

​Film rozprowadzany będzie przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych trafi do pacjentów, ich rodzin i bliskich, a także do środowiska psychoonkologicznego.

Choroba jest momentem zatrzymania, czasem przewartościowań, weryfikacji, w tym również naszych relacji z bliskimi. W tym trudnym dla nas czasie potrzebujemy jak nigdy miłości, czułości i przyjaźni.  Onkoprzestrzeń kreatywna uczy nas jak osoby chore, a przede wszystkim ich bliscy, współmałżonkowie i dzieci mogą korzystać  z  życia rodzinnego i towarzyskiego,  jak pomimo lęku mogą wpierać własne potrzeby i marzenia, ze szczególną troską o poprawę komfortu emocjonalnego, który wpływa na zdrowie i lepszą jakość życia.  Buduje w nas nadzieję i dodaje energii, jest też milowym krokiem w przełamywaniu negatywnego przekazu, jaki towarzyszy chorobie nowotworowej.