Wewnętrzna moc

Maria Poszwińska flm o psychoonkologii pt. „Wewnętrzna moc” zrealizowała w trakcie zmagania się z chorobą nowotworową, którą pokonała – nie tylko w swoim ciele, ale także w psychice i nastawieniu do siebie i świata. Uznała chorobę za wyzwanie, ale też wezwanie, by osobistym doświadczeniem podzielić się z tymi, których ona dotknie mniej lub bardziej bezpośrednio.
Od momentu zachorowania przez wiele lat zbiera materiały filmowe na temat różnych metod psychofizycznych, które mogą być źródłem nadziei i wesprzeć osoby chore. Odtąd dzieli się tą wiedzą – wiarygodną, bo wypływającą z własnego doświadczenia, które wskazuje na ogromną i pilną potrzebę świadomego dążenia człowieka do spójności i autentyczności swego życia we wszystkich jego wymiarach: cielesnym, emocjonalnym, intelektualnym i duchowym. Głęboko wierzy, że uświadamianie ludziom, iż w każdym człowieku drzemie wielka wola życia, da im siłę i większe szanse na wyzdrowienie. Ustami lekarzy i terapeutów mówi, co jest ważne w pracy człowieka nad własnym zdrowiem, podpowiada, jak realnie zmierzyć się z problemami życia z chorobą, w trakcie i po leczeniu. Zachęca do odnajdywania prawdziwej żywotności, przyjemności i czerpania radości z życia w tym trudnym doświadczeniu, jakim jest dotknięcie choroby nowotworowej. Stara się przybliżać chorym i ich rodzinom informacje na temat metod wspomagających leczenie onkologiczne, głosi pochwałę optymistycznej postawy wobec życia, co wyraża się aktywnością człowieka również w chorobie – nie tylko we współpracy w procesie leczenia, lecz przede wszystkim potraktowania choroby, jako okazji do wewnętrznej przemiany siebie, nadającej życiu nowy sens. Dla niej optymizm wobec życia to także wrażliwy odbiór urody świata, wrażliwość na piękno przyrody i życzliwość ludzi wobec siebie.