Mindfulness


JOLANTA BEREZOWSKA

Certyfikowany nauczyciel i terapeuta podejść opartych na uważności Program Redukcji Stresu (MBSR) Terapii Opartej na Uważności (MBCT) certyfikowany psychoterapeuta, nauczyciel i superwizor Psychoterapii Ericksonowskiej  w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym i Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Uczennica Ivana Miltona, ukończyła trening Mindfulness Practice in the Buddhist Tradition. Uczestnik konferencji Mindfulness : Theory and Practice oraz warsztatów prowadzonych przez Jon Kabat-Zina. Przez wiele lat pracowała w szpitalach i poradniach psychiatrycznych oraz przez 10 lat na wydziale psychologii Uniwersytety Warszawskiego. Obecnie prowadzi praktykę prywatną, w ramach której łączy w terapii indywidualnej, rodzinnej i par podejście uważności z innymi nurtami terapii. Prowadzi  szkolenia dla psychoterapeutów m.in. na  temat terapii zaburzeń odżywiania, terapii uzależnień, terapii traumy, terapii depresji. Wielokrotnie czynnie występowała  na konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Sekcje Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz na Międzynarodowych Konferencjach Ericksonowskich. Prowadzi działalność popularyzowania Psychoterapii i uważności w mediach. Założyciel i dyrektor Warszawskiego Centrum Psychoterapii Adeste.

WARSZTATY MINDFULNESS
27 – 31  lipca 2019

 

 

Dla pacjentów onkologicznych został opracowany program zdrowienia pacjentów onkologicznych z wykorzystaniem treningu uważności – MBCR (Mindfulness-Based Cancer Recovery). Jak twierdzą jego autorzy, Linda Carlson i Michael Speca, jego efektywność wynika ze skoncentrowania się na całej osobie, a nie tylko diagnozie raka.

W trakcie treningu uczestnicy uczą się jak radzić sobie ze stresem, lękiem, trudnymi emocjami i efektami ubocznymi chemioterapii, radiacji i innych metod leczenia (wypadaniem włosów, zmęczeniem, bólem, obniżonym nastrojem, apatią, rezygnacją, zmienioną percepcją siebie samego, wrogością, splątaniem czy zmianami w postrzeganiu i traktowaniu przez innych). W programie MBCR choroba nowotworowa traktowana jest jako trudność, na którą należy odpowiedzieć, a nie z nią walczyć.

Odpowiedzią jest uznawanie trudnych emocji i radzenie sobie z nimi, przystosowanie się do nowych okoliczności i indywidualny rozwój pacjenta, a nie tylko skupianie się na zwiększeniu skuteczności leczenia i motywacji.

Pierwotnie MBSR był programem opracowanym przez Jona Kabat-Zinna dla osób cierpiących na chroniczny ból fizyczny i zaburzenia emocjonalne (w Klinice Redukcji Stresu Center For Mindfulness przy klinice uniwersyteckiej w Worcester w stanie Massachusetts). Obecnie jest wykorzystywany na całym świecie jako skuteczny trening redukcji stresu przez światowe korporacje, firmy technologiczne, szkoły oraz szpitale i kliniki zdrowia. Jest skierowany do wszystkich osób, które chcą zmienić swoje życie i zredukować stres.

Trening uważności nie jest ani formą psychoterapii ani też treningiem relaksacyjnym. W ramach treningu mindfulness uczestnicy warsztatów będą pracować z ciałem, myślami oraz emocjami. Mindfulness to podejście i techniki rozwijające umiejętności pełnej świadomości naszego ciała oraz myśli pojawiających się w naszych umysłach.

W trakcie warsztatu pacjenci będą mogli doświadczyć:

• uważnego oddychania,

•  świadomości ciała (bodyscan),

• uważności w ruchu (łagodna joga),

• uważności myśli i emocji,

• świadomości uważnego jedzenia,

• medytacji uważności.

korzyści z uczestnictwa w warsztatach mindfulness:

• trwałe obniżenie psychofizycznych symptomów stresu,

• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,

• poprawa relacji z innymi,

• podejmowanie lepszych decyzji,

• większy entuzjazm i energię do życia,

• zwiększona zdolność do relaksowania się,

• umiejętność radzenia sobie z bólem,

• podwyższenie samooceny,

•  podwyższenia koncentracji i umiejętności życia w teraźniejszości,

•jako narzędzie wewnętrznej zmiany może stanowić sposób na zmianę niekorzystnych zachowań i przyzwyczajeń,

• pozwala na bieżący kontakt ze swoimi emocjami, regularne obserwowanie swoich reakcji, myśli i emocji może stanowić wręcz fundament skutecznej pracy nad sobą,

• zwiększa poczucie kontroli nad sobą,

• pozwala obniżyć poziom stresu, obniżyć napięcie emocjonalne,

• integruje elementy terapii poznawczej z intensywną praktyką uważności,

Mindfulness pomaga osobom, które cierpią na przewlekłe obniżenie nastroju i powtarzające się epizody depresji. Również osobom doświadczającym lęku, niepokoju i nadmiernego stresu. Celem programu jest zwiększenie świadomości i uważności na stany emocjonalne i procesy mentalne, tak aby być w stanie adekwatnie reagować różne sytuacje.

Film zrealizowany przez Marię Poszwińską

W dniach 15-18 września 2011 roku w Wągrowcu (Woj. Wielkopolskie) odbyły się warsztaty dla wolontariuszy organizacji zrzeszonych w Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych.Warsztat edukacyjny oraz warsztat wzmacniający umiejętności pomagania sobie i dawania wsparcia psychicznego innym prowadziła psychiatra dr Jolanta Berezowska. Po bardzo intensywnych zajęciach szkolący się mieli okazję wziąć udział w uroczystych obchodach Jubileuszu XX-lecia Poznańskiego Towarzystwa AMAZONKI. Warsztaty były dofinansowane ze środków FIO.