I Warszawskie Spotkania Onkoprzestrzeni Filmowej

Panel dyskusyjny z udziałem:

Marii Poszwińskiej

Piotra Pilipczuka

dr Elżbiety Galińskiej

Ewy Grabiec-Raczak

Oriny Krajewskiej