Home

Projekt Marii Poszwińskiej Onkoprzestrzeń Kreatywna

realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Twórczość i Dokumentacja.

Dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Onkoprzestrzeń kreatywna skierowana jest do pacjentów i ich bliskich, zarówno ludzi młodych, dorosłych, jak i seniorów, osób niepełnosprawnych, a także do terapeutów i lekarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Zapraszamy środowiska medyczne.

  • inspirujemy do przyjmowania aktywnej i twórczej postawy pozwalającej na przekierowanie negatywnych emocji związanych z chorobą w pozytywne działania kreatywne w różnych obszarach życia,

  • wskazujemy na uzdrawiającą rolę kreatywności i samorozwoju poprzez różne formy zajęciowe (rysunek, malarstwo, rzeźba, choreoterapia, taniec tradycyjny, emisja głosu, fotografia, film, a także warsztaty języka angielskiego).

Chcemy budzić świadomość i uczyć, że aktywna postawa wobec życia może nas wspierać w trudnych chwilach, pomagać powrócić do normalnego życia, dawać nadzieję na przyszłość i otwarcie się na świat.

Chcemy promować nowe rozumienie zdrowienia i nowe kreatywne postawy wobec choroby, aby słowo „rak” nie kojarzyło się z wyrokiem śmierci i wycofaniem z wszelkiej społecznej i kreatywnej aktywności.

Chcemy dawać wsparcie przywracające nadzieję i chęć życia, które polega na kreowaniu zdrowych myśli i przekonań wspartych twórczością i zabawą, ruchem, relaksem i zaspokojeniem psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb pacjenta i jego rodziny. Wierzymy, że wyjście naprzeciw lękom, bezradności, poczuciu przygnębienia czy osamotnienia niewątpliwie zmobilizuje układ odpornościowy i wzmocni efekt leczenia medycznego.

Za nami są:

 • warsztaty plastyczne: rysunku, malarstwa  zakończone wystawą prac,
 • warsztaty rzeźby z gliny, zakończone wystawą prac,
 • warsztaty języka filmowego
 • warsztaty fototografii zakończone wystawą zrealizowanych prac,
 • warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego
 • warsztaty choreoterapii,
 • trening mindfulness,
 • warsztaty emisji głosu,
 • warsztaty relaksacyjne i ograniczające stres, 
 • dwa kursy języka angielskiego dla przedstawicieli organizacji onkologicznych, słownictwo poświęcone zwiedzaniu, podróżom, hobby i zdrowiu,
 •  

Warsztaty były bezpłatne i odbywały się w Sierakowie niedaleko Poznania, ale również w Warszawie przewidzieliśmy inspiracyjne spotkania z gośćmi oraz projekcje filmowe.

Przed nami jest plener malarski, na który złożą się:

 • warsztaty plastyczne: rysunku, malarstwa i rzeźby z gliny, zakończone wystawą prac,
 • warsztaty muzykoterapii Rysunek muzyczny
 • trening mindfulness
 • zajęcia ruchowe: slow jogging

Wszystko filmujemy, więc konieczne jest aby Uczestnicy wyrazili zgodę na nagrywanie, występ w filmie oraz publikowanie tych materiałów w przestrzeni internetowej.

Relacje filmowe z warsztatów będą dostępne także na You Tube, Facebooku, Twitterze oraz stronach www realizatorów.

Szukaj nas w „Głosie Pacjenta Onkologicznego” wydawanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych.

Na zakończenie projektu niespodzianka: film dokumentalny „Onkoprzestrzeń kreatywna”.

Film jest wielopłaszczyznową, subiektywną wypowiedzią artystyczną stanowiącą inspirację dla pacjentów do przyjmowania postaw nacechowanych nadzieją i wolą życia, pozytywnego myślenia i aktywnego udziału w procesie zdrowienia. Nadrzędną ideą filmu ma być wsparcie osób dotkniętych rakiem, wskazanie skutecznych metod radzenia sobie z chorobą, głównie w zakresie kreatywności i wybranych technik ograniczających stres.

W latach 2018 i 2019 naszym współpartnerem była Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, która odpowiadała za logistyczną organizację warsztatów i rozprowadzenie filmu Onkoprzestrzeń Kreatywna poprzez  organizacje w niej zrzeszone do pacjentów, ich rodzin i bliskich, a także do środowiska psychoonkologicznego.