Film

PROF. DR HAB. INŻ. TOMASZ SAMOSIONEK

profesor zwyczajny PWSFTviT, Wydział operatorski i Realizacji TV, studia w PWSFTviT, dyplom 1989 „Sztuka video w Polsce” pod kierunkiem Józefa Robakowskiego, Politechnika Łódzka (Wydział Chemii 1977-81), dyplom 1981, od 1985 r. praca na Wydziale Operatorskim PWSFTviT. Współpraca z M.. Jahodą, M.. Lewandowskim, W. Sobocińskim, J. Wójcikiem, opieka pedagogiczna etiud szkolnych PWSFTVIT. Praca operatorska przy licznych filmach fabularnych i serialach, kilkanaście widowisk TV, realizacje zdjęciowe filmów dokumentalnych i programów tv, realizacja światła i pracy kamery w widowiskach TV, realizacje teledysków. Współpraca z producentami niezależnymi: Skorpion, Media Kontakt TV, OAK, EuroMedia, AccesGram i reżyserami : Sapiją, R. Nyczką, P. Weychertem, E. Chotomską, K. Wojewódzkim, W. Biedroniem, T. Lengrenem, S. Szlachtyczem, J. Kidawą-Błońskim, K. Magowskim, M Poszwińską. Współpraca z programami telewizji Edukacyjnej, Dziecięcej, Muzycznej, Społecznej, Kulturalnej, Sportowej. Od czerwca 1994 r. współpracownik TVP S.A. w Wydziale Zdjęciowym na stanowisku operatora I kategorii.

Autor ponad 70 filmów dokumentalnych poświęconych sztuce i najnowszej historii Polski. Pełna filmografia na www.filmpolski.pl

WARSZTATY FILMOWE 31 lipca – 4 sierpnia 2019

Warsztaty filmowe mają na celu rozwijać postawy twórcze, pasje filmowe i fotograficzne, pobudzać wyobraźnię, kreatywność i wrażliwość. Uczestnicy dowiedzą się jak pracować z kamerą, oświetleniem czy nagrywać dźwięk. W prosty i ciekawy sposób poznają tajniki sztuki filmowej i podstawowe pojęcia związane z językiem filmowym takie jak: kadrowanie i plany filmowe i ich zastosowanie w praktyce montażowej, podstawy prowadzenia kamery – kompozycja, perspektywa, rytm, kontrast, inscenizacja, rozmowa w kadrze (plan, kontrplan), ruchy kamery (kamera statyczna i z ręki), pojęcie tzw. kamery emocjonalnej, oświetlenie i optyka (źródła światła, natężenie, temperatura barwowa i rodzaje lamp), filtry, statywy, sprzęt zdjęciowy i urządzenia pomocnicze, dokumentacja tematu, scenariusz, montaż – szukanie optymalnej wersji, która najpełniej odda myśl autora, opracowanie dźwiękowe i muzyczne.

   

W ramach warsztatu przewidziano realizację wspólnej krótkiej, fabularnej etiudy. Części praktycznej towarzyszyć będzie analiza operatorska wybranego filmu fabularnego oraz projekcje filmów o charakterze dydaktycznym.

Warsztaty przygotowują do pracy w pojedynkę lub też w małych ekipach przy realizacji prostych form dokumentalnych: spotkań rodzinnych, zdjęć z podróży, filmików okolicznościowych na poziomie podstawowym. Przygotowują się do samodzielnej pracy realizatora wideo.

Interesuje nas umiejętność zobaczenia rzeczywistości, autorski punkt widzenia, zdolność znalezienia optymalnych środków wyrazu.