Angielski

W ramach projektu Onkoprzestrzeń kreatywna przeprowadziliśmy w dniach 3- 11 intensywne warsztaty z języka angielskiego.

Warsztaty odbyły się dla dwóch grup po piętnaście osób. Przedmiotem szkolenia było słownictwo w zakresie podróży, zwiedzania, hobby, a także zdrowia i rehabilitacji.

Naszym celem było nie tylko zaangażowanie uczestników w bardzo intensywną naukę języka, ale również dać możliwość integracji wobec osób dotkniętych poważnym problemem zdrowotnym, w myśl tego, że wsparcie grupy jest istotnym elementem rekonwalescencji.
Wierzymy, że nauka języka może poszerzać zasoby własne pacjenta, otwierać nową perspektywę, nowe spojrzenie na siebie i własne życie i nadawać mu nowy sens (być może utracony uprzednio). Staraliśmy się aby program  warsztatów wskazywał jak osoby dotknięte chorobą nowotworową mogą w sposób aktywny i atrakcyjny organizować sobie wolny czas, otwierając się zarazem na świat, oraz dawał inspirację do działania i realizacji marzeń

REZULTATY

Wszyscy uczestnicy warsztatów nauczyli się podstawowych zwrotów komunikacyjnych oraz piosenki finałowej. Warsztaty zwiększyły pewność siebie uczestników w posługiwaniu się językiem obcym, zachęcały do podróży, poznawania nowych ludzi, poszerzania kręgu zainteresowań, wzmocniły umiejętności pracy w grupie, zwiększyły wiarę w siebie i ukierunkowanie na samorozwój. Zajęcia pomogły zapoznać się z różnorodnymi, niestandardowymi metodami nauczania języka obcego oraz  się technikami ułatwiającymi zapamiętywanie (mnemotechnikami).

Warsztaty pozwoliły „zanurzyć się” uczestnikom w języku angielskim oraz stały się zachętą do aktywnego organizowania sobie czasu wolnego, do myślenia o przyszłości, nowych zainteresowaniach, zwiedzaniu świata, a dla wielu z uczestników również zachętą do kontynuowania nauki.