Rzeźba

RZEŹBIARSKA FORMA PRZESTRZENNA

(grupa 15-osobowa) – 8-11 lipca 2018 r.

Czterodniowe warsztaty rzeźbiarskie, które będą dotyczyć pracy z formą przestrzenną głównie modelowania (rzeźbienia) z obserwacji i wyobraźni w łatwych technikach rzeźbiarskich, przede wszystkim w glinie. Zadania wprowadza podstawy kreatywnego operowania przestrzenią, jednocześnie koordynując współpracę wrażliwości estetycznych, percepcyjnych, konceptualno-kreatywnych i manualno-technicznych. Istotny będzie aspekt autoekspresji dotykającej wymiarów psychoterapeutycznych.

MARTWA NATURA

OWADY

SSAK

PORTRET/MASKA

ZWYCIĘZCA

 Paweł Kasprzak Warsztaty rzeźby w glinie


Modelowanie w glinie- martwa natura

Modelowanie w glinie – maski

Modelowanie w glinie – Zwycięzca

Modelowanie w glinie- owad

Modelowanie w glinie- ssaki

Wernisaż

Paweł Kasprzak i uczestnicy warsztatów rzeźbiarskich

Paweł Kasprzak

Krystyna Wac

Beata Rajkowska
Jadwiga Dudziak
Genowefa Wołos
Urszula Orzechowska
Krystyna Urycka
Elżbieta z Chodzieży
Paweł Kasprzak

Jadwiga Kurzyńska

Kamila Ciszewicz
Jadwiga Nowak
Bożena Błaszkiewicz
Danuta Watyluk
Bożena Pozoła