Rysunek i malarstwo


WARSZTATY PLASTYCZNE: PODSTAWY RYSUNKU  I MALARSTWA

W dniach 3-7 lipca odbyły się, prowadzone przez Stefana Żuchowskiego warsztaty malarstwa i rysunku. Było to intensywne czterodniowe spotkanie rozwijające wrażliwość artystyczną w którym wzięło udział 15 osób.

W czasie spotkań uczestnicy stworzyli szereg prac rysunkowych i malarskich przedstawiające zarówno kompozycje abstrakcyjne jak i studium z natury.  Poruszane były problemy z zakresu kompozycji, koloru, światła oraz omówione były niektóre zagadnienia z zakresu  percepcji artystycznej  i kreatywności oraz mechanizmów rozwoju kultury plastycznej.Celem warsztatów było zainspirowanie uczestników do podjęcia nowych twórczych aktywności wspomagających pracę nad poprawieniem samopoczucia fizycznego jak psychicznego, otwarcia na wizualny aspekt codzienności i wyrobienia estetycznej wrażliwości. Podsumowaniem warsztatów była krótka wystawa  prezentująca owoce pracy uczestników spotkania.


Stefan Żuchowski
Warsztaty malarstwa i rysunku

Warsztaty malarskie – plener w lesie
Warsztaty malarstwa i rysunku – kompozycja własna
Rysunek martwa natura
Wizytówka malarska

Uczestnicy warsztatów rysunek i malarstwo.


Stefan Żuchowski

Ewa Grabiec-Raczek

Kamila Ciszewicz

Maria Ratajczak

Małgorzata Rosa

Jadwiga Dudziak

Magda Szutarska

Beata Rajkowska

Magda Szutarska

Krystyna Balcerek

Ewa Konopczyńska

Beata Tic