Choreoterapia

WARSZTAT Z CHOREOTERAPII

Program zajęć oparty jest na trzech sferach: ruchu, improwizacji oraz rozwoju. Instruktor choreoterapii poprzez autorską ścieżkę zadań ruchowych i improwizacyjnych skupi się na poszukiwaniu indywidualnego potencjału osobistego każdego z uczestników. Silną stroną warsztatu jest praca nad świadomością swojego ciała, jego możliwościami oraz ograniczeniami. Zajęcia oparte są na zadaniach indywidualnych, w parach, w kilkuosobowych grupach oraz w całej grupie uczestników. Metoda pracy warsztatowej pozwala na odnalezienie, zrozumienie i zaakceptowanie siebie w sytuacjach sam na sam ze sobą oraz w różnych interakcjach. Instruktorka tłumaczy, jak o nas świadczy sposób poruszania się, postawa ciała, jakie nieuświadomione komunikaty ciało nam przekazuje, jak je rozpoznać, interpretować i z nimi pracować. Udział w warsztacie pozwalający na rozwój indywidualny i grupowy, polega na świadomym budowaniu relacji intrapersonalnych (wewnętrznych – sam na sam ze sobą i swoimi emocjami) oraz interpersonalnych. Świadomość i harmonia ciała są niezbędne w procesie poznawania i akcentacji samego siebie.

Warsztat poprowadzi Zuzanna Pędzich – jedna z pionierek terapii tańcem w Polsce, jako terapeuta tańcem i ruchem pracuje od 1997 roku. Nauczycielka Tańców w Kręgu, ukończyła studia w zakresie terapii tańcem i ruchem na Uniwersytecie Roehampton w Londynie. Pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przez wiele lat prowadziła też terapię tańcem w Centrum Onkologii i w innych ośrodkach dla osób chorych na nowotwory. Szkoliła członków Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Współzałożyła i współprowadzi Instytut DMT – Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem, w ramach którego od kilkunastu lat organizuje podyplomowe 4-letnie szkolenie z udziałem wykładowców brytyjskich. W latach 2007-2010 była sekretarzem EADMT – Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem, jest członkiem Komisji Etycznej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. W 2014 r. ukazała się dwutomowa Psychoterapia tańcem i ruchem pod jej redakcją, wydana przez GWP. Obecnie zajmuje się terapią indywidualną i grupową z wykorzystaniem ruchu, oraz szkoleniem i superwizowaniem psychoterapeutów tańcem i ruchem. Prowadzi autorskie warsztaty DMT oraz Ruchu Autentycznego, w Polsce i w Hiszpanii.

Terapia tańcem i ruchem wykorzystuje ruch twórczy i interakcje w ruchu aby pomóc w wyrażaniu swoich uczuć i myśli oraz radzeniu sobie z nimi poprzez odpowiednie działanie.

Terapeutyczne zastosowanie tańca pobudza w człowieku jego naturalną kreatywność, przywraca radość życia, wspiera osobisty rozwój oraz pomaga osiągnąć i utrzymać zdrowie fizyczne i psychiczne.

Warsztaty terapii tańcem służą zrelaksowaniu i wzmocnieniu uczestników, dostarczeniu im doświadczenia, jakie daje grupa wsparcia oraz narzędzi do radzenia sobie z emocjami na co dzień.

 

Ruch jest językiem, za pomocą którego możemy wyrażać siebie i budować relacje z innymi

Obserwujemy jak myśli wywierają wpływ na ciało

W ruchu można wyrazić emocje i doświadczyć zmiany

W ruchu nadajemy sobie kształt

 

 

Tańce w kręgu służą budowaniu wspólnoty

Ćwiczenia relaksacyjne dają możliwość odprężenia i zaufania

Eksperymentujemy z nowymi sposobami poruszania się i bycia

Ucieleśniamy różne rodzaje siły i mocy

 

 

Rysowanie może być tańcem – rysowanie różnych rodzajów muzyki i emocji

Rozmowy służą wyłonieniu tematów, które następnie wprowadzamy w ruch

Zuzanna Pędzich Warsztaty choreoterapii

Zuzanna Pędzich i uczestnicy warsztatów choreoterapii

Zuzanna Pędzich
Lidia Głowacka
Lidia Oleś Skubel
Ewelina Chełmińska
Ewa Ostrowska
Beata Tatarkiewicz
Janina